1. část – podnikatelský pravěk léta 1991 /Květen 1991/

V květnu 1991 byla založena firma panem Jaroslav Jaborem s místem podnikání v pronajatém objektu společnosti Daymon Děčín.

Předmětem podnikání se stalo mezinárodní a vnitrostátní zasilatelství, poradenské služby v dopravě a zprostředkování přeprav osob. Zpočátku vystupuje jako sdružení dvou podnikatelů s panem Bernardem Kudrnou pod názvem Autosped. První odběratelé i dodavatele dopravních služeb byli pouze z oblasti regionu.

V následujícím období přichází první zahraniční odběratel, společnost ASW Bratislava. Současně se realizují služby pro švýcarského odběratele, pro společnost PEPO Jona pana Petra Pollaka. Následně došlo k realizaci první velké zakázky, kterou bylo 120 kamionů pro společnost Karl Hans Reem Fridrichshaffen. V podzimních měsících roku přichází do společnosti posila, syn Marek Jabor. Na podzim téhož roku dochází ke změně sídla firmy na adresu Děčín II, Příkrá ulice. Stáváme se dodavateli našeho nejstaršího zákazníka, který je zároveň také naším zákazníkem současným, společnosti Krátoška Chemin. Dalším význačným partnerem tohoto období se stala německá společnost Rolling Dietzenbach SRN. Následuje první kontakt se společností Kovohutě Mníšek, již byla předchůdcem nynější společnosti Evraz.

Prvním velkým testem naší spediční práce se stala zakázka 80 kamionů z Hamburku do Mníšku. Společnost Rolling byla v tehdy jedním z důležitých odběratelů. S pomocí zástupce této společnosti, inženýra Ludovíta Francla, jsme získali řadu odběratelů v NSR, Francii a na Slovensku. Přicházejí první zaměstnanci a externí účetní paní Machová, kterou následně nahradila paní Věra Mišurcová. V roce 1993 získala firma koncesní oprávnění k provozování vnitrostátní a mezinárodní dopravy a současně pořídila svůj první dopravní prostředek, skříňové vozidlo Avie. Firma se později dostává do povědomí tuzemských i zahraničních odběratelů, zejména z oblasti přepravy chemických substrátů a ložisek. Rok 1994 přináší pořízení prvního a zároveň i posledního kamionu značky Liaz. Následující investice nahradila značka DAF. Ta byla a dodnes a zůstává značkou dopravní flotily společnosti. V tomtéž se firma stává součástí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

2. část – podnikatelský středověk – léta 1996 – 2002

V roce 1996 byla založena společnost Autosped Jabor a syn s.r.o. Do společnosti vstoupil jako společník inženýr Imrich Mizerák. O rok později došlo k založení výroby autoplachet a příbuzných výrobků. Impuls k založení a počáteční zkušenosti jsme získali od společnosti Cosmex Bratislava, jmenovitě od pana inženýra Jara Krajana. Počátky byly spojeny s nulovou zkušeností technologie výroby i trhu těchto produktů. Do firmy přichází druhý syn Lukáš Jabor s cílem stabilizovat nový druh výrobní činnosti. Zmínky hodná je také význačná pomoc Mirka Jelínka, fachmana z oblasti čalounické produkce. V roce 1997 získává společnost první výrobní prostory v areálu Armex, kam se následně přesouvá i skupina dopravy a spedice. Nová výrobní činnost vykazovala vysokou ztrátovost a uvažovalo se o jejím ukončení. V této době odchází ze společnosti inženýr Mizerák. V závěru roku 1998 jsme získali prvního velkého odběratele, a to společnost Hesti Praha. Nastává zlom v ekonomice výroby a je rozhodnuto o jejím zachování.

Orientace na přepravu zboží v režimu ADR přináší nové odběratele. Společnost získává význačného zákazníka v podobě Glazury Roudnice, exportéra chemických produktů. Současně se stáváme dodavatelem dopravních služeb německé společnosti Reimbold a Strick Koln a/R. K dalším patří Helmut Kreuz, BKSG Berlín, Sodawerke Stassfurt, Albert Lomberg Muelheim ale rovněž ZKL Praha, ZVL France a PS Povážská Bystrica. Ve spolupráci s Ing. Šulcem pracovala společnost na vlastním vývoji softwaru pro řízení dopravní a spediční práce. Ten byl v pozdější době nahrazen nákupem řídícího softwaru Helios pro všechny činnosti společnosti.

3. část – skok ve výrobní činnosti do 21. století

V roce 2002 nás oslovila společnost Structure flex UK s nabídkou výroby autoplachet a jim a příbuzným výrobkům pro anglický trh. Byla to velká výzva, která ovlivnila na dlouhý čas vývoj společnosti. Výroba se stěhuje do nových prostor s technologií anglického dodavatele. Narůstá počet zaměstnanců a dopravní kapacita společnosti zajištuje dopravní logistiku. V roce 2007 dochází k založení společnosti. Structure–flex CZ s naší kapitálovou účastí. V důsledku poklesu odbytu na anglickém trhu dochází v roce 2009 k utlumení a následné ukončení této společnosti. Byl to čas zkušeností i ztrát. Kladem zůstává, že společnost získala zkušenosti v technologii vysokofrekvenčního svařování a digitálního tisku. V tomto období přichází řada nových a současných odběratelů, a to jak v oblasti logistiky, tak i výroby. Mezi nejvýznačnější z nich patří East metalls AG CH, STAP Vilémov, Kovos Verneřice, Interkov Benešov n/Pl. ale i řada dalších. V období let 2002–2004 otevřela společnost celní agenturu. Vstupem do EU byla tato aktivita ukončena. V oblasti výroby jsme získali důležitého odběratele v podobě společnosti Hennlich Litoměřice, které dodáváme speciální měchy.

4. část – podnikatelský novověk

S ukončením anglické výroby se bylo nutné rozhodnout, jak pokračovat a jaké zvolit priority do dalšího období. Společnost přijala současný název Jabor pro, s.r.o. V roce 2012 byla nabídnuta společností Armex možnost výstavby výrobní haly včetně potřebného zázemí. Po podpisu smluv byla hala předána k užívání následující rok. Současně bylo přistoupeno k investicím do všech oblastí společnosti. Za účel posílení pozice na dopravním trhu došlo k nárůstu počtu dopravních jednotek s parametry odpovídající normám EU. Zároveň je postupně zaváděn navigační a řídicí systém se sledováním ekonomiky dopravní techniky. Nákupem nové generace svařovacích a tiskových strojů jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení kvality a objemu výroby. Dochází k postupné obměně a modernizaci hard– a softwarového vybavení. Společnost investuje do zvyšování odborné úrovně zaměstnanců s využitím prostředků programů EU. Jsou položeny základy nové obchodní politiky zaměřené na lepší zviditelnění firmy a novou formu marketingu.
V tomto období dosáhla společnost i význačná ocenění:

  • Certifikát „Solventní firma“ vydaný certifikační autoritou Soliditet
  • Certifikát „Důvěryhodná společnost roku 2014“
  • Certifikát „Prověřená společnost roku 2015„ – vydané „Centrem výzkumu názorů klientů“

V oblasti výroby digitálního tisku získala společnost několik ocenění v celostátní soutěži „Duhový paprsek“ časopisu „Marketing media“ za přínos v oblasti nekomerční reklamy. Společnost si je vědoma potenciálu zaměstnanců a jeho vlivu na celkové výsledky své práce. Dlouhodobě a cílevědomě vytváří podmínky, jak v oblasti sociálního zajištění, tak i v systému organizace výrobních procesů, s cílem přistupovat k zákazníkovi pozitivně.

V roce 2011 vstoupila společnost do procesu certifikace dopravy, logistiky a výroby dle normy ISO 9001/9015 s předpokládaným dokončením v tomto roce.

Kolem roku 2012 byl v oblasti logistiky dokončen systém digitálního sledování techniky s možností online informace pro odběratele, systém je využíván pro sledování a evidenci všech ekonomických a personálních dat osádek vozidel

Také byly na trh uvedeny nové výrobky pro volnočasové aktivity v podobě opláštění pergol a přístřešků

Zlomovým bodem bylo pak postupné budování sítě obchodních zástupců společnosti s cílem zvýšení obchodního působení mimo region.

5. etapa

Postupně se podařilo vybudovat kvalifikovaný tým pracovníků, kteří vědí a umí odevzdat dobré výsledky služeb a výrobků. To zavazuje k udržení a možnému zvýšení dosahované kvality při rozšíření portfolia nabízených služeb.

Probíhá stabilizace nových divizí – zakázkové výroby opláštění venkovních prostor a krycích plachet na bazény.
Díky novým obchodním zástupcům a vylepšené marketingové strategii se naše společnost stává lídrem na trhu, což potvrzují meziroční nárusty objednávek v řádu desítek procent.

Divize plachet získává lukrativní zakázky pro holandskou společnost Carlo Van Stokkum.

Mezi naše TOP realizace se řadí výroba speciálního opláštění mobilních tribun pro MS ve veslování v Rotterdamu, SP v parkuru v Londýně nebo výroba opláštění tribun k výročí ukončení 1. světové války v belgickém Yper.

Posledním počinem naší společnosti je vývoj a výroba PVC VAKŮ pro skladování KAPALIN všeho druhu. Tento projekt řadíme mezi ty složitější.

Věříme však, že tým našich pracovníků s podporou našich zahraničních partnerů, dovede celý tento ojedinělý projekt k úspěšnému uvedení na trh.

V roce 2021 naše společnost, divize KVALITNÍ PLACHTY, získala prestižní ocenění CZECH MADE určené produktům té nejvyšší kvality s vysokou přidanou hodnotou.

Věříme, že naše společnost bude úspěšná i v budoucích letech a zároveň bude spolehlivým partnerem jak pro naše obchodní partnery, tak i pro zaměstnance společnosti Jabor pro s.r.o.